taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Zapobieganie praniu "brudnych pieniędzy"

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, niektóre podmioty mają obowiązek sporządzić i wdrożyć wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy” oraz finansowaniu terroryzmu. Zatem przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu i „praniu pieniędzy” to nie tylko metoda prewencyjnej walki z przestępczością, ale również źródło dodatkowych, uciążliwych obowiązków dla przedsiębiorców.

Prawidłowo sporządzona procedura powinna obejmować: przedstawienie metod analizy ryzyka, sposobu rejestracji transakcji i raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku i zamrożenia wartości majątkowych i wiele innych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • Opracowanie Procedury w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy” oraz finansowaniu terroryzmu;

  • Bieżąca aktualizacja Procedury, stosownie do zmian obowiązujących przepisów w tym zakresie;

  • Przegląd Spółki pod kątem przestrzegania Procedury przeciwdziałania "praniu pieniędzy"

Nasze marki

Nasze marki mobile