taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Wsparcie przy wejściu na rynek NewConnect

Rynek NewConnect został stworzony z myślą o małych i średnich, prężnie rozwijających się spółkach o dużym potencjale wzrostu, poszukujących finansowania dla swoich innowacyjnych pomysłów. To prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie platforma finansowania i obrotu, dedykowana w szczególności dla spółek działających w obszarze nowych technologii, z wizją na debiut na rynku regulowanym w przyszłości, dla których zastrzyk kapitału stanowi trampolinę do dalszego rozwoju i wykorzystania tkwiącego w nich potencjału.

Wejście na rynek NewConnect wiąże się ze spełnieniem mniej restrykcyjnych wymogów formalnych i obowiązków informacyjnych, niż wymaga tego rynek podstawowy. Dla potencjalnych emitentów oznacza to łatwiejsze i tańsze pozyskanie finansowania.

Z drugiej strony rynek NewConnect przyciąga inwestorów posiadających duży kapitał, skłonnych do podejmowania wysokiego ryzyka w zamian za potencjalnie duży zwrot z inwestycji (fundusze venture capital, fundusze private equity, fundusze hedgingowe, fundusze asset-management, inwestorzy indywidualni).

Usługi doradztwa w zakresie wejścia na rynek NewConnect obejmują w szczególności:

  • Audyt Spółki i ocena formalno-prawna możliwości debiutu Spółki na NewConnect;

  • Wsparcie przy przekształceniu Spółki planującej debiut na rynku NewConnect w Spółkę Akcyjną;

  • Wsparcie prawne i techniczne w zakresie spełnienia wymogów formalno-prawnych wejścia na NewConnect;

  • Przeprowadzenie badania typu due diligence oraz wycena Spółki;

  • Przygotowanie dokumentu informacyjnego, zgodnie z wymogami Regulaminu ASO;

  • Bieżąca współpraca z Domem Maklerskim;

  • Doradztwo w zakresie prezentacji Spółki dla inwestorów (przygotowanie IPO Day, equity story, book building);

  • Reprezentacja emitenta zarówno przed organizatorem - Giełdą Papierów Wartościowych, jak i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;

  • Wsparcie przy wypełnieniu obowiązków formalnych i informacyjnych po udanym debiucie na NewConnect;

  • Szkolenia dla przedsiębiorców planujących debiut na rynku NewConnect.

Nasze marki

Nasze marki mobile