taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Sprawozdawczość finansowa

Zespół ds. sprawozdawczości finansowej został powołany by wspierać Klientów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Skomplikowanie i złożone standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, niejednolite praktyki branżowe oraz niespójna linia interpretacyjna organów w tym obszarze, stanowią spore wyzwanie dla dyrektorów finansowych i głównych księgowych. Nasz zespół złożony z wybitnych specjalistów z zakresu księgowości i biegłych znawców tematyki sprawozdawczości finansowej zapewni zgodność procesów finansowych i transakcji w firmie z obowiązującymi standardami w tym zakresie oraz przejmie odpowiedzialność za zgodność sporządzanych sprawozdań finansowych z odpowiednimi przepisami.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

  • Wsparcie w zakresie ustawienia systemów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowymi i prawnymi;

  • Bieżąca analiza nowych standardów rachunkowości i ich zmian oraz ocena ich wpływu na działalność jednostki;

  • Wsparcie w zakresie raportowania finansowego w prospekcie emisyjnym;

  • Doradztwo w procesie konwersji sprawozdań finansowych na MSSF;

  • Wsparcie w procesie wyceny i opracowania modelu rachunkowości instrumentów finansowych;

  • Szkolenia i warsztaty z zakresu sprawozdawczości finansow

Nasze marki

Nasze marki mobile