taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Doradztwo bilansowe

Oferujemy kompleksowe usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych idoradztwa księgowego przy wykorzystaniu nowoczesnych, zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP oraz sprawdzonych metod i narzędzi pracy.

Obecnie Klienci oczekują nie tylko zgodnego z przepisami prowadzenia ksiąg rachunkowych i terminowej sprawozdawczości finansowej. Do zakresu obowiązków profesjonalnego dostawcy usług księgowych należy również wspieranie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem. Nasza oferta jest bardzo kompleksowa - zintegrowane podejście, dostęp do specjalistycznej wiedzy finansowo-księgowej, bieżąca współpraca departamentu księgowego, podatkowego, IT oraz finansowego z globalną siecią konsultantów Russell Bedford, a także znajomość najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym merytorycznym poziomie, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Nasze usługi z obszaru doradztwa księgowego obejmują w szczególności:

  • Opracowywanie polityki rachunkowości;

  • Wsparcie w procesie budowy działu finansowo-księgowego;

  • Doradztwo przy tworzeniu SSC;

  • Doradztwo przy opracowywaniu planu kont;

  • Weryfikacja zgodności ustawień informatycznego systemu finansowo-księgowego z obowiązującymi przepisami;

  • Wsparcie księgowe w procesie wdrażania informatycznych systemów finansowo-księgowych;

  • Doradztwo w obszarze sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i amerykańskimi zasadami rachunkowości (US GAAP);

  • Przeprowadzanie badań typu due diligence;

  • Przeprowadzanie analiz w zakresie rachunkowości kosztowej i zarządczej;

  • Szkolenia i warsztaty dla pracowników z działów księgowości.

Nasze marki

Nasze marki mobile