taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Outsourcing kadr i płac

Celem usługi Outsourcing płac i kadr jest zwiększenie skuteczności funkcjonowania firmy poprzez realizację zagadnień związanych z płacami i kadrami firmy przez specjalistów Russell Bedford. Rozwiązania stosowane przez naszą firmę przy prowadzeniu outsourcingu płac, kadr i HR zapewniają redukcję kosztów i ograniczenie do minimum ryzyka operacyjnego.

Średnio nasi klienci zyskują 40% od stanu przed rozpoczęciem współpracy.

Outsourcing określonych procesów biznesowych jest nowoczesnym narzędziem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem - polega na wykorzystywaniu zasobów zewnętrznych, poprzez przekazanie wyspecjalizowanym jednostkom istotnych procesów niezbędnych do funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Outsourcing pozwala na przekazanie zewnętrznej firmie tych funkcji, które nie są kluczowe z punktu widzenia generowania przychodów i rozwoju biznesu oraz równoczesną koncentrację na tych obszarach, które są strategiczne z perspektywy sukcesu rynkowego.

 

Co oferujemy?

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania,
 • obsługa i rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich),
 • przygotowanie i przekazywanie do ZUS wszystkich niezbędnych deklaracji, rejestracja w ZUS pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • przygotowanie i wysyłanie deklaracji PFRON, Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń,
 • przygotowanie deklaracji rocznych PIT ,
 • wszystkie czynności związanych z zajęciem wynagrodzeń,
 • prowadzenie dokumentów związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie i archiwizacja wszystkich niezbędnych dokumentów kadrowo-płacowych,
 • przygotowanie dla pracowników rocznych informacji o rocznych rozliczeń podatku,
 • wszystkie inne czynności kadrowo-płacowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Państwa firmy,
 • wsparcie prawne i podatkowe naszej kancelarii.

 

Dlaczego to się opłaca?

Załóżmy, że wskazałeś już czynności, które mógłbyś zlecić podmiotowi zewnętrznemu (np. kadry i płace). Przeanalizuj teraz, jakie mogą się z tym wiązać korzyści?

Nasze marki

Nasze marki mobile