taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Outsourcing księgowy

Oferujemy kompleksowe usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych idoradztwa księgowego przy wykorzystaniu nowoczesnych, zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP oraz sprawdzonych metod i narzędzi pracy.

Księgowość, sprawozdawczość finansowa i rozliczenia podatkowe są bardzo ważnymi obszarami działalności każdego przedsiębiorstwa, nie powinny jednak absorbować Zarządów firm. Outsourcing księgowy pozwala na przekazanie procesów księgowych i kadrowo-płacowych profesjonalnej firmie doradczej, a w rezultacie uwolnienie Zarządu firmy i kluczowych pracowników od obowiązków i odpowiedzialności za stronę księgową ich biznesu, umożliwiając koncentrację wszystkich zasobów firmy na strategicznych działaniach, rozwoju biznesu i budowaniu sukcesu rynkowego.

Jako część międzynarodowej sieci consultingowej zatrudniamy najlepszych księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, posiadających wszechstronną wiedzę księgową w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Nasze zintegrowane podejście, dostęp do specjalistycznej wiedzy finansowo-księgowej, bieżąca współpraca departamentu księgowego, podatkowego, IT oraz finansowego z globalną siecią konsultantów Russell Bedford, a także znajomość najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, pozwalają nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie, spełniające wymagania najbardziej wymagających klientów.

Usługi księgowe obejmują w szczególności:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami polskiej ustawy o rachunkowości / standardami międzynarodowymi;

 • Opracowanie i aktualizację planu kont;

 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych raportów na potrzeby zarządcze;

 • Sporządzanie raportów do GUS i NBP;

 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

 • Świadczenie usług z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT compliance):

  • Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych CIT;

  • Sporządzenie rocznej deklaracji CIT-8;

  • Okresowe przeglądy poprawności rozliczeń w zakresie CIT;

  • Wskazanie obszarów planowania podatkowego w zakresie CIT i potencjalnych oszczędności podatkowych.

 • Świadczenie usług z zakresu podatku od towarów i usług (VAT compliance):

  • Prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży;

  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7;

  • Wypełnianie kwartalnych zestawień podsumowujących w zakresie VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym;

  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji Intrastat;

  • Przeprowadzanie okresowych przeglądów poprawności kalkulacji podatku VAT.

  • Wskazywanie obszarów ryzyka podatkowego oraz optymalizacji podatkowej w zakresie podatku VAT.

 • Obsługa kadrowo-płacowa (więcej, patrz: Rozliczenia kadrowo-płacowe).

Nasze marki

Nasze marki mobile