taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

dr Andrzej Dmowski dla Rzeczpospolitej

dr Andrzej Dmowski dla Rzeczpospolitej

Mecenas Andrzej Dmowski przygotował dla Rzeczypospolitej krótką opinię na temat systemu podzielonej płatności oraz informacji o przepływach pieniężnych STIR do artykułu „VAT: płatność podzielona a odszkodowania i roszczenia ubezpieczeniowe”.

Na stronie dedykowanej przeczytać możemy: „Systemy podzielonej płatności oraz informacji o przepływach pieniężnych STIR niewątpliwie mogą się przyczynić do ograniczenia oszustw związanych z podatkiem od towarów i usług. Jednak praktyka biznesu pokazuje, że już dziś omija się należności importowe, w tym VAT, regulując część należności za towary w formie np. sztucznie wytworzonej kary umownej.

Płatności z tego tytułu nie są płatnościami za towary ani usługi, więc system split payment ich nie obejmie. Nie wytropi tego także system STIR, jeśli przedsiębiorca posługuje się zagranicznym rachunkiem bankowym. Monitoruje on bowiem tylko polskie banki. Takie zjawiska są oczywiście szkodliwe dla finansów publicznych, ale ani podzielonej płatności, ani systemu STIR nie można uważać za cudowne panaceum na unikanie podatków.

Zapraszamy do lektury:http://www.rp.pl/VAT/306079941-VAT-platnosc-podzielona-a-odszkodowania-i-roszczenia-ubezpieczeniowe.html

Nasze marki

Nasze marki mobile