taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

RB Magazine numer 38

Polska produkuje niebywale dużo prawa. W 2017 r. uchwalono w naszym kraju 27 118 stron maszynopisu nowych aktów prawnych najwyższej rangi. Jesteśmy pod tym względem liderem w Unii Europejskiej, ale niestety nie możemy być z tego dumni, bo prawo, które powstaje szybko jest niedopracowane, słabej jakości. Tworzone w pośpiechu, często na polityczne zamówienie, ma luki będące dla nas źródłem wielu emocji. Na łamach RB, jak też – w większym zakresie – na naszym portalu, wyłapujemy te najważniejsze niedopatrzenia czy wręcz aberracje.

Niewątpliwie w ubiegłym miesiącu sprawą najbardziej zaprzątającą głowy podatników były zadania związane z JPK. Czytelna, prosta instrukcja opublikowana przez Ministerstwo Finansów prowadziła krok po kroku składających e-deklarację, po czym program obwieszczał kilka lub kilkanaście błędów, które już w żadnym miejscu nie były wyjaśniane. 

Na pewno zgodzą się Państwo z nami, że taka sytuacja zdarza się bardzo często w ramach naszych kontaktów z prawem i rządowymi „ulepszeniami”. Równie dużo bałaganu obserwujemy teraz w związku z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych. W tym zakresie pisze dla nas m.in. Leszek Dutkiewicz (str. 8-10). Warto tu nadmienić, że w lutym opublikowana została zaktualizowana wersja przewodnika w sprawie implementowania procedur CbCr. Jest to odpowiedź OECD na zgłaszane przez podatników wątpliwości co do bezpieczeństwa poufnych danych dotyczących grup kapitałowych, jakie będą przekazywana w ramach wymiany informacji podatkowych pomiędzy różnymi państwami. Zmodyfikowany raport można pobrać bezpośrednio z witryny OECD (oecd.org). 

W kontekście bezpieczeństwa danych nie możemy pominąć RODO, które nieuchronnie coraz bliżej. W tym numerze zwracamy uwagę na nowe stanowisko, jakim będzie inspektor danych osobowych (IOD). Dotychczasowy administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), teraz z nowymi obowiązkami i nowymi uprawnieniami, będzie musiał w wielu firmach objąć stanowisko obligatoryjnie. W związku z tym warto zastanowić się nad outsourcingiem tej funkcji. 

Kolejne hasło, które będzie się przewijać w tym roku, podatkowy hot trend, to karuzele podatkowe. O odpowiedzialności za udział w przestępstwie tego typu pisze Paweł Kula na stronach 12-13. Pozostając w tematyce oszustw podatkowych zapraszam także do lektury materiału przygotowanego przez Mikołaja Stanisławskiego na stronach 14-15 „Pusta faktura a oszustwo procesowe”. 

W dziale prawnym pragnę zwrócić uwagę na tekst Aleksandry Księżyk, która na stronach 30-32 przestawia sprawę o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. 

Ciekawy temat, również „na topie”, podejmuje na stronach 33-34 Marta Zawadzka, która przygląda się zmianom w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Na stronie 5 nasi Czytelnicy mogą zobaczyć zdjęcia naszych ekip z biur w Warszawie, w Katowicach oraz w Krakowie. To zasługa między innymi tych ludzi, że Russell Bedford International jest ciągle w czołówce najlepszych firm konsultingowych na świecie. 

Miłej lektury
Katarzyna Kołbuś
Redaktor prowadząca

 

Spis treści

RB news

 • Russell Bedford po raz kolejny w TOP 20 firm doradczych na świecie według International Accounting Bulletin 
 • Sukces grupy to zasługa także Russell Bedford Poland

Temat numeru

 • Inspektor danych osobowych (IOD) – nowy urząd i jego kompetencje

Podatki

 • Ceny transferowe 2018 – początek nowej praktyki
 • Nowy termin na sporządzenie dokumentacji i dochowanie obowiązków sprawozdawczych – szansa na przedłużenie do końca września 2018 roku
 • Czy okres bezczynszowego korzystania z nieruchomości stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT?
 • Odpowiedzialność za udział w karuzeli podatkowej. Argumenty sądów na korzyść podatnika
 • Pusta faktura a oszustwo procesowe 
 • To podatnik decyduje o tym, jaki podatek zapłaci z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
 • Split payment – zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności
 • Odliczenie VAT dla przedsiębiorstwa w ramach usług cateringowych 
 • Przeglądy podatkowe jako sposób na wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozliczeniach z fiskusem 

Rachunkowość

 • Zmieniono limity prowadzenia ksiąg rachunkowych. Skorzysta przede wszystkim branża działów specjalnych produkcji rolnej

Media

 • FORBES: Przepadek nadpłaconego podatku VAT. Rząd uchroni przed niesprawiedliwymi zyskami

Prawo

 • Reguła rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.
 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej – ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego
 • Uchwałę o zwiększeniu kapitału spółki należy zgłosić do KRS
 • Know-how będzie lepiej chronione
 • Ocena działalności członków zarządu pod kątem udzielenia absolutorium ma opierać się na jednolitych kryteriach
 • Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

International

 • A glowing start to 2018 for Russell Bedford
 • Russell Bedford announces new programme of webinars

Nasze marki

Nasze marki mobile