taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Pakiet zmian dla małych i średnich przedsiębiorstw od 2019 roku

pixabay.com pixabay.com

Według planów Ministerstwa Finansów z początkiem 2019 r. wejdzie w życie pakiet zmian dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw. W założeniu ma to uprościć życie i zmniejszyć bariery biurokratyczne.

Planowanych jest ok. 60 zmian – mają one dotyczyć m.in. zaliczania wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodów, ułatwienia zmian pokoleniowych w przedsiębiorstwach rodzinnych oraz wprowadzenia innowacji technologicznych.

Ułatwienia dla MŚP

Możliwość zaliczania wynagrodzenia współmałżonka do kosztów uzyskania przychodów to ułatwienie dedykowane niewielkim rodzinnym firmom. Do tej pory wynagrodzenie współmałżonka nie mogło być uwzględniane w kosztach podatkowych. Stanowiło to niewątpliwe utrudnienie dla najmniejszych przedsiębiorstw.

Kolejna zmiana zakłada ułatwienie zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych. Jeśli ktoś chce w nich przekazać władzę, np. swoim dzieciom, w praktyce musi zmagać się z całym szeregiem formalności. Najczęściej pojawia się wtedy konieczność skorzystania z usług profesjonalnej kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w obsłudze spółek.

Minister Jadwiga Emilewicz zapowiada, że cały proces stanie się łatwiejszy, jednak póki co znamy jedynie ogólne założenie w tym zakresie i ciężko przewidzieć, jaką formę może przybrać ta obietnica.

Ulga dla innowacji

Kolejna zapowiedź w ogólnym zarysie dotyczy tzw. start-upów, tzn. nowo powstałych innowacyjnych spółek. Według planów w kodeksie spółek handlowych ma zostać uwzględniona konstrukcja tzw. prostej spółki akcyjnej, która będzie mogła być zakładana również drogą elektroniczną.

Planowane zmiany zakładają, że przedsiębiorcy, którzy opatentują nową technologię lub, mówiąc szerzej, opracują innowację, będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT w wysokości 4%. Ta zmiana ma stanowić zachętę do prac badawczo rozwojowych i podejmowania inwestycji w tym zakresie.

Nowy urząd – rzecznik MŚP

Kolejna zmiana zakłada utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Co ciekawe, jego siedzibą może być nie Warszawa, a Nowy Sącz, miasto liczące kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Według minister Emilewicz taka lokalizacja ma sprzyjać decentralizacji.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma pełnić rolę „pośrednika” pomiędzy drobnym biznesem a urzędnikami. Przykładowo, będzie mógł zwracać się do organów państwowych z prośbą o objaśnienie przepisów, których stosowanie wywołuje rozbieżności w praktyce. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w razie potrzeby przystąpi do toczącego się postępowania lub poinformuje o nieprawidłowościach w działaniu administracji.

Omawiany pakiet zmian jest w jakimś stopniu związany z planowaną reformą specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Struktura obecnych SSE powstała ponad dwadzieścia lat temu i z tego powodu pojawiają się postulaty, aby ją zmodernizować i przystosować do obecnych realiów bardziej rozwiniętej gospodarki.

Według zapowiedzi minister Emilewicz nowa organizacja SSE ma być bardziej przyjazna dla małych i średnich przedsiębiorców.

Niektóre spośród zapowiedzi mogą się wydawać obiecujące, jednak póki co znamy jedynie ogólny zarys projektu reform. Na ich ocenę musimy jeszcze poczekać. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw jest bowiem postulatem niemal wszystkich partii politycznych przed każdymi wyborami.

Paweł Kula

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile