taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

2 marca 2018 r. w interpretacji ogólnej Ministra Finansów przedstawiono stanowisko dotyczące nowelizacji przepisów o wkładach piniężnych. W związku z kontrowersjami wokół tego tematu rząd planuje kolejne zmiany prawne. 

Kategoria: Podatek dochodowy

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych, dla których marcowy termin mógł być zbyt krótki, mogą odetchnąć z ulgą.

Kategoria: Podatki

Przed takim dylematem stanął podatnik, który wynegocjował od swojego kontrahenta okres bezczynszowego korzystania z hal magazynowych, wynajętych na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa zawarta między tymi podmiotami na 3 lata zakładała, iż przez pierwsze pięć miesięcy najemca będzie regulował jedynie opłaty eksploatacyjne.

Kategoria: Podatek dochodowy
piątek, 10 listopad 2017 08:40

Zmiany w podatkach w 2018 r.

Podatnicy powinni przygotować się na kolejne nowelizacje w prawie podatkowym. Poniżej wskazane zostały najważniejsze zmiany, które wejdą w życie już w 2018 r.

Kategoria: Podatki

„Pozytywnym elementem jest dążenie do przyjaznej atmosfery w relacjach podatników z urzędnikami fiskusa. Traktowanie przedsiębiorców jak potencjalnych przestępców może stanowić uszczelnienie finansowe w krótkiej perspektywie oraz zniechęcenie do działalności gospodarczej w dłuższym horyzoncie czasu” - tak o nowej Ordynacji podatkowej pisze Andrzej Dmowski, adwokat Russel Bedford Poland

Kategoria: Media

Obowiązkowe składki na turystyczny fundusz gwarancyjny wpłacane przez biura podróży stanowią koszt uzyskania przychodu w podatku CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 maja 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-3.4010.81.2017.1.JBB

Kategoria: Podatek dochodowy

Zwolnienie z podatku CIT dla spółek inwestujących w nieruchomości – to najważniejsze założenie rządowego projektu ustawy. Podobne regulacje istnieją już w innych krajach UE oraz Stanach Zjednoczonych. Umożliwiają inwestorom uzyskiwanie regularnych dochodów z wynajmu nieruchomości jednak bez konieczności ich bezpośredniego nabywania.

Kategoria: Podatek dochodowy

Od początku 2017 roku obserwujemy wzmożony nacisk na kontrolę przedsiębiorców w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących cen transferowych. Powyższe nie powinno stanowić zaskoczenia, bowiem jest wyrazem realizacji przez administrację skarbową wcześniej zaplanowanych i zapowiadanych działań mających na celu wykrywanie nieprawidłowości w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Należy jednak mieć świadomość, że działania obecnie podejmowane przez organy podatkowe znacząco zwiększają ryzyko ponoszenia osobistej odpowiedzialności przez osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi spółek – nie wyłączając również członków zarządu.

Kategoria: Podatek dochodowy

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioskodawcy interpretacji), która została pozwana przed sądem powszechnym przez jednego ze swoich kontrahentów, wyrok był dla wnioskodawcy niekorzystny. Postępowanie wiązało się dla spółki z koniecznością zapłaty kosztów procesowych. Pytanie wnioskodawcy dotyczyło możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów zmniejszających podstawę opodatkowania.

Kategoria: Podatek dochodowy
wtorek, 13 wrzesień 2016 13:37

Obniżona stawka CIT dla małych podatników

Od 1 stycznia 2017 r. w życie wejdzie nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Głównym jej założeniem jest obniżenie stawki podatku z 19% do 15%. dla małych podatników.

Kategoria: Podatek dochodowy
Strona 1 z 3

Nasze marki

Nasze marki mobile