taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Zmiany w uproszczonych sprawozdaniach z zakresu cen transferowych

INFOR.PL

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty zmienionych druków CIT-TP i PIT-TP. Zmiany jakie mają zostać wprowadzone w nowych wzorach uproszczonych sprawozdań z zakresu cen transferowych polegają na rozszerzeniu zakresu informacji, jakich udzielać mają składający sprawozdania podatnicy.

Więcej info.: https://inforfk.pl/aktualnosci/410381,Zmiany-w-uproszczonych-sprawozdaniach-z-zakresu-cen-transferowych.html

Nasze marki