taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Sejm naprawił błędy i wprowadził nowe rozwiązania podatkowe

Dziennik Gazeta Prawna

Posłowie zgodzili się na utworzenie jednej wielkiej strefy ekonomicznej, przywrócenie przywilejów dla części twórców oraz spadkobierców i zwolnienia dla niektórych kredytobiorców. Parlamentarzyści chcą też, by monitoring fiskusa objął przewozy koleją.

Nasze marki