taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Zmiany w rozliczaniu VAT bonów na towary lub usługi

INFOR.PL

Z początkiem 2019 r. powinny wejść w życie polskie przepisy określające skutki VAT transferów bonów na towary lub usługi. Wynika to ze zmian w dyrektywie 2006/112/WE, które w 2016 r. wprowadziła dyrektywa voucherowa. Więcej: https://inforfk.pl/aktualnosci/401580,Zmiany-w-rozliczaniu-VAT-bonow-na-towary-lub-uslugi.html

Nasze marki