taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Liniowy PIT wyklucza wspólne rozliczenie z dzieckiem

Dziennik Gazeta Prawna

Matka nie może rozliczyć się z fiskusem jako osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli wybrała opodatkowanie liniowym PIT. I to nawet gdy zawiesiła działalność gospodarczą, nie uzyskując z niej żadnych przychodów

Nasze marki