taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Zwrot dostanie tylko podatnik, płatnik lub inkasent

Dziennik Gazeta Prawna

Kto zapłacił podatek nienależnie, bo za kogoś innego, może starać się o zwrot wyłącznie na drodze cywilnej, a nie na podstawie ordynacji podatkowej– orzekł NSA.

Nasze marki