taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Po przedawnieniu nie da się odzyskać nadpłaty

Dziennik Gazeta Prawna

Nawet korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE nie pomoże temu, kto pięć lat wcześniej zapłacił nienależny podatek, a potem nie poszedł do sądu. 

Nasze marki