taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Split payment jak miecz obosieczny

Split payment jak miecz obosieczny

Jeśli wniosek rządu zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską, to system podzielonej płatności w podatku VAT (split payment) stanie się obowiązkowy w niektórych branżach. Chodzi o te działy gospodarki, w których występuje wysokie ryzyko oszustwa związanego z podatkiem VAT, jak np. rynek finansów czy budowlany.

Obecne przepisy zakładają w tej kwestii dobrowolność, tj. nabywca decyduje czy zapłacić w sposób tradycyjny czy w systemie split payment. Split payment w wersji fakultatywnej zacznie obowiązywać od lipca 2018 r. Rząd chciałby, aby obowiązkowy split payment stał się rzeczywistością na początku 2019 r.

System split payment jest przykładem „miecza obosiecznego” w prawie podatkowym. W założeniu ten mechanizm ma zapobiegać nadużyciom w podatku VAT, jednak z drugiej strony pojawia się ryzyko zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy nie dysponują większą ilością „wolnej gotówki”.

System split payment jest przykładem „miecza obosiecznego” w prawie podatkowym. W założeniu ten mechanizm ma zapobiegać nadużyciom w podatku VAT, jednak z drugiej strony pojawia się ryzyko zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy nie dysponują większą ilością „wolnej gotówki”.

Istotą systemu split payment jest „zamrożenie” kwoty podatku VAT, którą przedsiębiorca otrzymuje razem z wynagrodzeniem za towar lub usługę. Płatność za fakturę VAT jest dokonywana na dwa konta jednocześnie. Na jeden rachunek bankowy trafia właściwa należność (bez kwoty VAT) a na drugi rachunek kwota samego VAT. Środki z konta typu VAT mogą być przeznaczone na zapłatę VAT należnego organowi podatkowemu lub na zapłatę kwoty VAT innemu przedsiębiorcy (również na rachunek typu VAT w systemie split payment).

Podstawowa wada to redukcja ilości wolnych środków, których można używać do bieżących rozliczeń. Jeśli przedsiębiorca dokonuje płatności bezpośredniej (np. w supermarkecie), która nie ma postaci przelewu bankowego to musi zapłacić cała kwotę łącznie z VAT bez możliwości wykorzystania własnych środków na rachunku typu VAT.

Paweł Kula

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile