taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Kasy fiskalne ON-LINE – jakie konsekwencje niesie ze sobą planowana automatyzacja przesyłu danych z kas fiskalnych?

Kasy fiskalne ON-LINE – jakie konsekwencje niesie ze sobą planowana automatyzacja przesyłu danych z kas fiskalnych?

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach szykuje się kolejna rewolucja w systemie stosowania kas fiskalnych.

Utworzone zostanie Centralne Repozytorium Kas, które w zautomatyzowany, ciągły oraz bezpośredni sposób będzie gromadzić informacje z kas zainstalowanych u podatników pracujących w systemie on-line. System ten będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który oprócz gromadzenia informacji spływających z kas fiskalnych podatników będzie się zajmował ich analizą i kontrolą. W ramach przesyłanych automatycznie informacji przekazane zostaną właściwie wszystkie informacje dotyczące każdej z rejestrowanych transakcji, tj.:

  • informacje dotyczące sprzedaży i podstaw opodatkowania;
  • kwota podatku należnego;
  • numer NIP nabywcy.

W praktyce oznacza to przekazywanie w formie elektronicznej paragonów „nabitych na kasę” bez informacji dotyczących konsumenta. Oprócz informacji dotyczących stricte transakcji, automatycznie mają być przekazywane informacje dotyczące pracy kasy takie jak dokonanie fiskalizacji, zmiany stawek podatku, dokonywanie przeglądów technicznych. Wszystkie dane mają być przekazywane w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej właściwej dla jednolitego pliku kontrolnego (prawdopodobnie zostanie stworzona struktura JPK_PARAGON).

Istotna zmiana dotyczy również wskazywania numeru NIP odbiorcy przy rejestrowaniu sprzedaży za pomocą nowej kasy. Zgodnie bowiem z proponowaną zmianą wystawienie faktury do wystawionego wcześniej paragonu będzie możliwe tylko, jeżeli wystawiony wcześniej paragon zawierał numer NIP nabywcy. W praktyce regulacja taka oznacza, że nabywca, który w przyszłości będzie chciał otrzymać fakturę do wystawionego wcześniej paragonu, już w momencie dokonywania sprzedaży będzie musiał zadbać o to, aby sprzedawca wprowadził jego numer NIP wystawiając paragon z kasy. Natomiast w sytuacji, kiedy dana kasa nie będzie posiadać technicznej możliwości, koniecznym będzie zadbanie o to, aby sprzedawca od razu wystawił mu fakturę VAT bez rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Naturalną konsekwencją wprowadzenia planowanych zmian i nowego systemu będzie konieczność zmiany urządzeń pracujących u podatników. Zgodnie z nowelizacją nowe kasy on-line mają stopniowo zastępować dotychczasowe urządzenia, przy czym poza wskazanymi poniżej wyjątkami nie planuje się wprowadzenia generalnego terminu, do którego taka wymiana miałaby nastąpić u wszystkich podatników.

Wymiana kas ma się odbywać etapowo, poprzez zaprzestanie możliwości wymiany pamięci fiskalnej, a następnie zaprzestanie certyfikacji starszych urządzeń.

Po wejściu w życie nowych przepisów kasy rejestrujące z kopią papierową będą mogły być stosowane do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej. Po zapełnieniu pamięci fiskalnej takiej kasy nie będzie już możliwości wymiany tej pamięci, co będzie oznaczać konieczność zakupu kasy z pamięcią elektroniczną lub kasy on-line.

A zatem w pierwszej kolejności całkowicie eliminowane będą kasy rejestrujące z kopią papierową – od 1 stycznia 2019 r. te urządzenia nie będą już certyfikowane. Z kolei od 1 stycznia 2023 r. nie będą certyfikowane kasy rejestrujące z kopią elektroniczną – zatem od tej daty do użytku będą oddawane wyłącznie kasy on-line.

W przypadku niektórych usług planuje się jednak wprowadzenie terminu, do którego kasy fiskalne on-line powinny zostać wprowadzone obligatoryjnie:

  • dla podatników świadczących usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz zajmujących się sprzedażą paliw do silników spalinowych – planowany jest termin od 1 stycznia 2019 r.;
  • dla podatników świadczących usługi gastronomiczne i budowlane – od 1 lipca 2019 r.;
  • dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness - od 1 stycznia 2020 r.

Pewien problem techniczny związany ze stosowaniem kas fiskalnych on-line wiąże się z koniecznością zapewnienia ciągłego dostępu do sieci Internet. W projekcie nowelizacji przewidziano czasową oraz trwałą niedostępność sieci teleinformatycznej (Internetu):

  • w przypadku czasowego braku uzyskania połączenia, podatnik powinien prowadzić ewidencję na bieżąco i dokonać przesłania danych niezwłocznie po przywróceniu dostępności sieci;
  • w przypadku trwałego braku dostępu do sieci (np. w lokalizacjach mało dostępnych, w górach itd.) podatnik będzie zobowiązany do uzyskania zgody na okresowe przesyłanie danych od właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego.

Zachowana zostanie możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy, przy czym odliczenie od podatku kwoty wydatkowanej na zakup kasy będzie możliwe do wartości 90% ceny zakupu kasy, nie więcej niż 1.000 zł.

Leszek Dutkiewicz

Leszek Dutkiewicz

Partner w Russell Bedford. Od 2011 roku związany z Russell Bedford Poland.

W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych.

Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego.

Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasze marki

Nasze marki mobile