taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Planowana implementacja dyrektywy UE w kwestii bonów towarowych

Planowana implementacja dyrektywy UE w kwestii bonów towarowych

Ministerstwo Finansów planuje znowelizować ustawę o podatku VAT, celem implementacji dyrektywy UE dotyczącej bonów towarowych.

Obecnie państwa członkowskie Unii Europejskiej stosują bardzo zróżnicowane i niejednolite zasady opodatkowania w kwestii bonów, które można wymienić na towar lub usługę.

Według stanowiska Ministerstwa Finansów „Oczekiwany efekt to uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi”

Na rynku funkcjonuje wiele rodzajów bonów. Niektóre z nich mogą być wymienione na konkretny towar lub usługę, a inne mogą być bonami różnego przeznaczenia.

Władze UE dostrzegły potrzebę uproszczenia i ujednolicenia zasad podatkowych w tym zakresie. Z tego powodu zobowiązano państwa członkowskie do przyjęcia odpowiednich regulacji w tym zakresie.

Ustawa ma zdefiniować pojęcia takie jak bon, bon jednego przeznaczenia oraz bon różnego przeznaczenia. Kluczową kwestią jest rozróżnienie bonów jednego przeznaczenia od bonów różnego przeznaczenia oraz określenie zasad podatkowych oddzielnie dla każdej z tych kategorii.

Według stanowiska Ministerstwa Finansów „Oczekiwany efekt to uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi”.

Paweł Kula

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile