taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Obniżona stawka VAT dla usługi wstępu na imprezę rozrywkową lub artystyczną

Obniżona stawka VAT dla usługi wstępu na imprezę rozrywkową lub artystyczną

Obniżona stawka VAT w wysokości 8% dotycząca usługi wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe, sportowe itp. dotyczy także usług pomocniczych towarzyszących wydarzeniu, jeśli były z nim nierozerwalnie związane.

Fakt ten wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.130.2018.2.JD.

Należy ocenić co jest realnym celem świadczeń oraz czy poszczególne świadczenia mogą zostać uznane za pomocnicze wobec świadczenia głównego. Jeśli wystąpi usługa kompleksowa, to wtedy usługi pomocnicze zostaną opodatkowane tą samą stawką VAT, co usługa główna.

Najważniejszą kwestią do rozstrzygnięcia była ocena czy wystąpiła w tym przypadku konstrukcja usługi kompleksowej w podatku VAT. Każda usługa powinna być opodatkowana według właściwej stawki VAT, jednak skutki podatkowe wyglądają inaczej jeśli różne usługi są związane tworząc jedną całość z ekonomicznego punktu widzenia.

W takim przypadku należy ocenić co jest realnym celem świadczeń oraz czy poszczególne świadczenia mogą zostać uznane za pomocnicze wobec świadczenia głównego. Jeśli wystąpi usługa kompleksowa, to wtedy usługi pomocnicze zostaną opodatkowane tą samą stawką VAT, co usługa główna.

Wnioskodawca interpretacji organizuje imprezy rozrywkowo-artystyczne typu bal lub gala. Takie przedsięwzięcie wymaga najczęściej całego szeregu świadczeń. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił uwagę, że: „w przypadku usług o charakterze złożonym, o wysokości zastosowanej stawki podatku decydować będzie to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą kompleksową, czy też z szeregiem jednostkowych usług.” Określił jednocześnie, że wiele różnych świadczeń należy uznać za jedną usługę kompleksową jeśli „wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.” Jeśli obok hali koncertowej umieszczony jest np. punkt informacyjny, to udzielanie informacji stanowi usługę pomocniczą wobec usługi głównej, tj. wstępu na koncert.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określił kiedy usługa nie może być uznana za odrębną, a jedynie za pomocniczą: „usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.”

Zastosowanie opisanej konstrukcji (usługi kompleksowej) może nie tylko obniżyć kwotę VAT należną organowi podatkowemu, lecz także zdecydowanie uprościć rozliczenia poprzez ujednolicenie stawki VAT.

Paweł Kula

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile