taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Dziennik Gazeta Prawna

Powiązanym ze sobą podmiotom przysługiwać będzie niższa kwota wolna niż 10 mln zł. Odczują to właściciele wynajętych budynków, którzy dziś są zwolnieni z daniny.

Posłowie zgodzili się na utworzenie jednej wielkiej strefy ekonomicznej, przywrócenie przywilejów dla części twórców oraz spadkobierców i zwolnienia dla niektórych kredytobiorców. Parlamentarzyści chcą też, by monitoring fiskusa objął przewozy koleją.

Pokwitowanie odbioru zaliczki przez dewelopera i umowa przedwstępna bez formy aktu notarial- nego z siostrą nie dają prawa do ulgi mieszkaniowej – orzekł NSA.

Strona 1 z 13

Nasze marki

Nasze marki mobile