taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Ministerstwo Finansów planuje znowelizować ustawę o podatku VAT, celem implementacji dyrektywy UE dotyczącej bonów towarowych.

Kategoria: Podatek dochodowy
wtorek, 22 maj 2018 13:12

Split payment jak miecz obosieczny

Jeśli wniosek rządu zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską, to system podzielonej płatności w podatku VAT (split payment) stanie się obowiązkowy w niektórych branżach. Chodzi o te działy gospodarki, w których występuje wysokie ryzyko oszustwa związanego z podatkiem VAT, jak np. rynek finansów czy budowlany.

Kategoria: Podatki

Czy jest możliwe, żeby paść ofiarą oszustwa, a następnie zapłacić podatek od utraconej sumy? Niestety tak. Dla przedsiębiorców rozliczających VAT taka możliwość stanowi ryzyko biznesowe. Wynika to z tego, że podatnik wystawiający fakturę VAT musi wpłacić do Urzędu Skarbowego kwotę VAT określoną na tej fakturze również wtedy, jeśli kontrahent nie zapłacił.

Kategoria: Media

Obniżona stawka VAT w wysokości 8% dotycząca usługi wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe, sportowe itp. dotyczy także usług pomocniczych towarzyszących wydarzeniu, jeśli były z nim nierozerwalnie związane.

Kategoria: Podatek dochodowy

Prawidłowy sposób ustalenia kwoty zrealizowanej transakcji z podmiotem powiązanym do limitu dla potrzeb cen transferowych cały czas budzi duże zainteresowanie. Od właściwego ustalenia i porównania tych wartości zależy powstanie obowiązku dokumentowania transakcji.

Kategoria: Podatek dochodowy

Wojna z wyłudzeniami VAT od dłuższego czasu wydaje się być jednym z kluczowych tematów politycznych i ekonomicznych zarazem. Restrykcyjna praktyka postępowania organów podatkowych jest konsekwentnie ukazywana jako sukces, który zmniejsza lukę w podatku VAT i odstrasza od wszelkich podatkowych nadużyć. Należy jednak zwrócić uwagę na potencjalną drugą stronę medalu.

Kategoria: Podatki

W najbliższym czasie fiskus skontaktuje się z podatnikami VAT, którzy wystawiają na serwisach aukcyjnych nowe towary, nie dokumentując zakupu fakturą VAT.

Kategoria: Podatek VAT
niedziela, 04 marzec 2018 20:47

Pierwsza pozytywna opinia zabezpieczająca

Pod koniec stycznia 2018 r. została wydana pierwsza opinia zabezpieczająca o sygn. DOK4.8011.5.2017. Szef KAS stwierdził w niej, że wypłata blisko 6 mln zł kierownikowi sklepu w zamian za dobre wyniki finansowe zarządzanej przez niego placówki ma uzasadnienie biznesowe i nie jest unikaniem opodatkowania.

Kategoria: Podatek dochodowy

Zamówienie gotowych posiłków do siedziby przedsiębiorstwa na potrzeby zorganizowania np. konferencji z udziałem kontrahentów uprawnia do odliczenia podatku VAT – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 stycznia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.800.2017.1.AJ).

Kategoria: Podatek VAT

Rząd pracuje nad przepisami, które w praktyce zablokują możliwość zwrotu nadpłaconego podatku VAT znacznej grupie przedsiębiorców. Jeśli ktoś doliczał VAT do ceny np. biletu kinowego pomimo braku takiego obowiązku, to fiskus niczego nie zwróci. Według rządu odzyskanie nadpłaty byłoby w takim przypadku… bezpodstawnym wzbogaceniem.

Kategoria: Media
Strona 1 z 5

Nasze marki

Nasze marki mobile