taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

FORBES: Uszczelnianie podatków kosztem firm rodzinnych – rząd wycofuje regulacje dopiero po ich uchwaleniu

FORBES: Uszczelnianie podatków kosztem firm rodzinnych – rząd wycofuje regulacje dopiero po ich uchwaleniu

Z początkiem stycznia weszły w życie regulacje zmierzające do dalszego uszczelnienia w podatkach. Zamiast przepisów ograniczających agresywne optymalizacje zaczęło obowiązywać prawo, które mogłoby znacząco utrudnić działalność rodzinnym przedsiębiorstwom poprzez sztuczne zawyżenie wysokości daniny dla państwa

W zeszłym roku Sejm zdecydował się ograniczyć możliwość uwzględniania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez odziedziczoną firmę. W założeniu miało to służyć zwalczaniu optymalizacji podatkowych sztucznie zaniżających wartość zobowiązania podatkowego.

Uszczelnianie z rykoszetem

Przedsiębiorcy dostrzegli jednak drugie dno. Nowe regulacje stanowiłyby znaczącą przeszkodę dla rodzinnych przedsiębiorstw, które zostały odziedziczone. Narzędzie przeciwko agresywnej optymalizacji mogłoby spowodować obowiązek zapłaty nieproporcjonalnie wysokiego podatku, który nie odzwierciedla realnych zdarzeń gospodarczych. Wszystko z powodu zaburzenia ciągłości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Dziedziczenie rodzinnej firmy sprawia, że następcy prawni odpowiadają za zobowiązania spadkodawcy. Dotyczy to zarówno podatków, jak i obowiązków wobec kontrahentów. Nowe przepisy mogłyby spowodować powstanie wysokiego podatku nijako „przypadkiem”. W niektórych przedsiębiorstwach znaczącą rolę odgrywa amortyzacja środków trwałych. Jeśli ktoś dokona zakupu np. maszyny znacznej wartości, to nie zalicza jej do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, cały proces jest „rozłożony na raty”. Inaczej mówiąc, taka inwestycja powoduje obniżenie podatku, które trwa przez lata.

W zeszłym roku Sejm zdecydował się ograniczyć możliwość uwzględniania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez odziedziczoną firmę. W założeniu miało to służyć zwalczaniu optymalizacji podatkowych sztucznie zaniżających wartość zobowiązania podatkowego.

Uszczelnianie z rykoszetem

Przedsiębiorcy dostrzegli jednak drugie dno. Nowe regulacje stanowiłyby znaczącą przeszkodę dla rodzinnych przedsiębiorstw, które zostały odziedziczone. Narzędzie przeciwko agresywnej optymalizacji mogłoby spowodować obowiązek zapłaty nieproporcjonalnie wysokiego podatku, który nie odzwierciedla realnych zdarzeń gospodarczych. Wszystko z powodu zaburzenia ciągłości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Dziedziczenie rodzinnej firmy sprawia, że następcy prawni odpowiadają za zobowiązania spadkodawcy. Dotyczy to zarówno podatków, jak i obowiązków wobec kontrahentów. Nowe przepisy mogłyby spowodować powstanie wysokiego podatku nijako „przypadkiem”. W niektórych przedsiębiorstwach znaczącą rolę odgrywa amortyzacja środków trwałych. Jeśli ktoś dokona zakupu np. maszyny znacznej wartości, to nie zalicza jej do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, cały proces jest „rozłożony na raty”. Inaczej mówiąc, taka inwestycja powoduje obniżenie podatku, które trwa przez lata.

źródło: https://www.forbes.pl/finanse/uszczelnianie-podatkow-i-firmy-rodzinne/gj2b3th

Andrzej Dmowski

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający Russell Bedford, Doktor Nauk Prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Certified Public Accountant – Biegły Rewident w Irlandii, Certified Fraud Examiner - Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, Certified Internal Controls Auditor - Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny. Absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile