taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Komisja Europejska planuje zmiany w akcyzie na alkohol

Komisja Europejska planuje zmiany w akcyzie na alkohol

Ujednolicenie zasad i ułatwienia dla drobnych producentów – to najważniejsze założenia planowanej reformy akcyzy od napojów alkoholowych na poziomie UE. Komisja Europejska chce ponadto ograniczyć ryzyko wykorzystywania alkoholu przemysłowego w celu produkcji trunków.

Według KE unijne regulacje dotyczące akcyzy od napojów alkoholowych zbyt długo nie były aktualizowane i wymagają reformy.

Planowane jest utworzenie jednolitego systemu certyfikacji, który ma być korzystny dla drobnych producentów alkoholowych we wszystkich państwach Wspólnoty. KE zakłada, że reforma ułatwi działalność drobnym przedsiębiorcom oraz ograniczy zbędne bariery formalne.

Komisja Europejska zamierza ponadto postawić na cyfryzację. Niektóre systemy dotyczące monitorowania przemieszczania alkoholu zostaną unowocześnione. Proces zmierza w kierunku odejścia od dokumentów papierowych w tym zakresie.

Planuje się także doprecyzowanie klasyfikacji cydru (napój alkoholowy na bazie jabłek niebędący winem ani piwem).

Podkreślono również potrzebę przeciwdziałania zjawisku wykorzystywania alkoholu przemysłowego niezgodnie z przeznaczeniem. Alkohol służący do produkcji np. środków czyszczących jest zwolniony z akcyzy. To może być pokusą dla nieuczciwych przedsiębiorców, którzy postanowią zastosować go jako składnik napojów alkoholowych oferowanych następnie konsumentom. Z tego powodu planowane jest udoskonalenie przepisów w tym zakresie.

Propozycje Komisji Europejskiej zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu

Paweł Kula

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile