taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Pyrrusowe zwycięstwo producentów piw smakowych. Nie unikną większej akcyzy

Pyrrusowe zwycięstwo producentów piw smakowych. Nie unikną większej akcyzy

Czy dosłodzenie gotowego piwa cukrem lub miodem skutkuje większą akcyzą? Odpowiedź nie jest łatwa. W tej kwestii kontrowersje pojawiają się od dawna. Wydawało się, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE rozwieje wątpliwości i spowoduje znaczące oszczędności podatkowe dla branży piwowarskiej. Korzystne orzeczenie zostało wydane w idealnym momencie – piwa smakowe w lecie to dobry zarobek. Zła wiadomość dla branży jest taka, że Komisja Europejska może zmienić prawo i uczynić wyrok TSUE bezprzedmiotowym.

Akcyza na piwo malinowe

Sprawa trafiła aż do trybunału w Luksemburgu. Orzeczenie TSUE było świetną wiadomością dla producentów piwa w całej UE. Traf chciał, że wyrok sygn. C-30/17 został wydany w sprawie Kompanii Piwowarskiej z siedzibą w Poznaniu.

Ustalanie wysokości akcyzy wobec produkcji piwa jest nieco skomplikowane. Nie wnikając w niuanse, można powiedzieć, że jedną z kluczowych informacji jest ilość gotowego produktu tj. po sfermentowaniu. Na tej podstawie ustala się jaką kwotę podatku akcyzowego należy zapłacić. Niektórzy producenci dodają słodkie substancje smakowe do trunku, który zdążył już w pełni sfermentować. Fiskus chciałby, żeby taka operacja skutkowała większą akcyzą. Branża piwna jest odmiennego zdania.

Sprawa trafiła aż do trybunału w Luksemburgu. Orzeczenie TSUE było świetną wiadomością dla producentów piwa w całej UE. Traf chciał, że wyrok sygn. C-30/17 został wydany w sprawie Kompanii Piwowarskiej z siedzibą w Poznaniu.

Sąd sądem ale prawo musi być po naszej stronie

Akcyza od piw smakowych na nowych zasadach mogłaby spowodować milionowe oszczędności każdego roku. Nietrudno się domyślić, że radość po jednej stronie oznaczałaby wymierną stratę finansową po stronie budżetu państwa. Komisja Europejska uznała jednak, że nie wszystko stracone.

Trójpodział władzy polega na tym, że jedne organy państwowe tworzą prawo, a inne ustalają wiążącą interpretację przepisów. Władza ustawodawcza powinna umieć uszanować wyroki władzy sądowniczej również wtedy, gdy się z nimi nie zgadza. W omawianym przypadku sprawy potoczą się prawdopodobnie inaczej.

Komisja Europejska usunie wątpliwości

Komisja Europejska nie może zmienić lub nie uznać wyroku TSUE co nie znaczy, że nie ma żadnego pola manewru. Zawsze można zmienić prawo. Według planów KE kwestia akcyzy od słodzonego piwa zostanie uregulowana jednoznacznie i bez pozostawienia wątpliwości. Zmiana pójdzie jednak w kierunku całkowicie przeciwnym niż korzystne dla producentów orzeczenie. Dodanie substancji smakowej do gotowego produktu zostanie jednoznacznie określone jako zdarzenie zwiększające akcyzę.

Czy polscy producenci piwa słodzonego mogą liczyć na zwrot podatku?

Jeśli ktoś zapłaci podatek w nadmiernej wysokości, to może ubiegać się o jego zwrot. Wyrok TSUE stwarza możliwość do uznania, że niektórzy producenci dokonali nadpłaty podatku akcyzowego. Uzyskanie zwrotu może być jednak trudne.

Akcyza, podobnie jak VAT, jest podatkiem, który w założeniu ma obciążać konsumenta. Z tego z kolei wynika, że zbyt wysoka akcyza została realnie zapłacona przez klienta w sklepie a nie przez piwnego przedsiębiorcę. Ewentualny zwrot nadwyżki powinien trafić do nabywcy piwa zamiast do producenta. Takie uzasadnienie ma w sobie logikę pomimo, że oddanie nadpłaconej akcyzy wszystkim klientom detalicznym jest niewykonalne. Producenci piwa nie są pozbawieni szans na wielomilionowe zwroty akcyzy jednak może się to okazać bardzo trudnie ze względu na orzecznictwo sądów w analogicznych sprawach.

Piwo owocowe nie jest przykładem szczególnie szkodliwego trunku. Tworzenie tu nadmiernych barier podatkowych wydaje się wątpliwe. Znacznie bardziej kontrowersyjna jest strategia „naprawiania” niechcianych wyroków przy użyciu niezwłocznych zmian w prawie.

Paweł Kula

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile