taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Papierosy bez nikotyny również opodatkowane akcyzą

Papierosy bez nikotyny również opodatkowane akcyzą

Papierosy ziołowe niezawierające tytoniu ani nikotyny podlegają opodatkowaniu akcyzą tak jak zwykłe papierosy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. 0111-KDIB3-3.4013.226.2017.1.MK.

Wnioskodawca interpretacji zamierza utworzyć produkt mający w założeniu pomagać w rzucaniu palenia. Planowany przez niego wyrób to papierosy wyglądające standardowo jednak pozbawione tytoniu i nikotyny. Zamiast tytoniu zostanie zastosowana mieszanka ziół typu mięta, bylica itp.

Wnioskodawca przedstawił stanowisko własne, zgodnie z którym taki produkt nie podlega opodatkowaniu akcyzą dlatego, ze nie zawiera nikotyny i posiada właściwości medyczne (pomaga w rzucaniu palenia).

Definicja ustawowa tytoniu i papierosów w ustawie o podatku akcyzowym jest bardziej skomplikowana niż by się mogło wydawać. Konieczne jest także uwzględnienie dyrektyw UE.

Kluczowym aspektem interpretacji była możliwość uznania papierosów ziołowych za produkt medyczny.

Według ustawy o podatku akcyzowym za papierosy uważa się także wyroby przeznaczone do palenia niezawierające tytoniu chyba że są używane wyłącznie w celach medycznych.

Wnioskodawca starał się podkreślić potencjalne zalety medyczne produktu jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie ma wystarczających podstaw aby określić ten wyrób jako leczniczy:

„lecznicze działanie przedmiotowych wyrobów nie może wynikać m.in. z subiektywnego przekonania sprzedawcy takich wyrobów, lecz powinno być odpowiednio zweryfikowane i udokumentowane przez właściwe w takich sprawach podmioty.”

Organ podkreślił także, że wyroby niezawierające tytoniu mogą być opodatkowane akcyzą:

„Decydującą bowiem cechą wyrobu, skutkującą objęciem go podatkiem akcyzowym jest możliwość użycia do palenia bez konieczności jego dalszego przetworzenia, niezależnie od tego czy wyroby te zawierają w swoim składzie tytoń(…)”

 

Paweł Kula

Paweł Kula

Od 2016 roku związany z Russell Bedford Poland. Absolwent studiów prawniczych, Doradca Podatkowy nr 12969. Specjalizuje się w podatku akcyzowym oraz dokumentacji cen transferowych. Autor artykułów o tematyce podatkowej publikowanych na branżowych portalach internetowych.

Nasze marki

Nasze marki mobile