Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Aktualności
piątek, 19 styczeń 2018 09:52

STIR oraz nowe uprawnienia KAS

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ma prawo do zablokowania podejrzewanego rachunku bankowego, jeśli zajdzie podejrzenie, iż służy on do wyłudzania VATu. Z dniem 13 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Ustawa).

Z początkiem stycznia weszły w życie regulacje zmierzające do dalszego uszczelnienia w podatkach. Zamiast przepisów ograniczających agresywne optymalizacje zaczęło obowiązywać prawo, które mogłoby znacząco utrudnić działalność rodzinnym przedsiębiorstwom poprzez sztuczne zawyżenie wysokości daniny dla państwa

Założenia i narzędzia systemu STIR. Ministerstwo Finansów w poniedziałek (15 stycznia 2018 r.) poinformowało podatników o uruchomieniu pierwszego elementu systemu analizy i przekazywania informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym. Od wczoraj za pośrednictwem portalu Ministra Finansów dostępne jest narzędzie przez które można weryfikować wykazy podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

W dniu 14 listopada 2017 r. Rząd przyjął tzw. Konstytucję Biznesu składającą się z 5 ustaw wprowadzających liczne ułatwienia dla przedsiębiorców, która w założeniu ma odmienić rzeczywistość gospodarczą. Przyjęty projekt zakłada między innymi 6 - miesięczną „ulgę na start”, brak konieczności rejestracji działalności o niewielkich przychodach, a także likwidację numeru REGON. Zmiany mają wejść w życie od 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”, które zaczną obowiązywać od dnia  31 marca 2018 roku.

poniedziałek, 15 styczeń 2018 13:07

Rosyjska ruletka z przepisami dot. gier hazardowych

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Russell Bedford. WSA w Łodzi uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.  Sąd wskazał, że organ zastosował nieobowiązujący przepis art. 89 ustawy o grach hazardowych. Organ podatkowy niczym w rosyjskiej ruletce próbował wstrzelić się we właściwą podstawę prawną wymiaru podatku. Niestety nie wiedział, że mamy do czynienia z postępowaniem administracyjnym niebędącym postępowaniem podatkowym.

poniedziałek, 15 styczeń 2018 12:32

Katalogi szkoleń styczeń-marzec 2018

Kontynuując założenia promocji i kontaktu z Klientem zachęcamy do pobrania lub zamówienia naszego katalogu do firmy (pobranie jak i przesłanie tradycyjną pocztą jest bezpłatne).

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach szykuje się kolejna rewolucja w systemie stosowania kas fiskalnych.

Rząd planuje wyposażyć CBA w potężne narzędzie. Służba antykorupcyjna uzyska prawo do wybiórczego żądania oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, w tym m.in. od lekarzy, nauczycieli, prawników i biegłych sądowych. Według projektu każdy, kto pełni funkcję publiczną, może zostać zobowiązany do ujawnienia i udokumentowania swojego majątku w terminie 14 dni. Żądanie CBA może objąć osoby, przeciwko którym nie toczy się żadne postępowanie.

Parlament Europejski uznał, że konsumenci są zbyt nieporadni, aby dokonywać rozsądnych wyborów w ramach zakupów przez Internet.

poniedziałek, 18 grudzień 2017 11:38

Dyskusja.biz: Dane osobowe po nowemu

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które w sposób znaczący zmienią dotychczas obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych w państwach Unii Europejskiej.

Unijni ministrowie finansów przyjęli projekt zmian w podatku VAT dotyczący handlu internetowego pomiędzy krajami członkowskimi. Podstawowym założeniem jest zapłata VAT w państwie konsumenta, a nie jak dotychczas w kraju gdzie ma siedzibę sprzedawca. Nie ma jednak gwarancji czy planowane zmiany nie wykroczą poza zwykłą reformę podatków. Może powstać ryzyko znacznej ingerencji władzy państwowej i ograniczenia swobody e-przedsiębiorców oraz e-konsumentów.

Zgodnie z art. 82 par. 1b Ordynacji podatkowej Jednolity Plik Kontrolny w zakresie podatku VAT (plik JPK-VAT) należy przesyłać bez wezwania organu podatkowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca. Plik powinien mieć formę i układ zgodny ze wzorem wskazanym przez Ministra Finansów. Podkreślić należy, iż do comiesięcznego przekazywania plików JPK-VAT jednakowo zobligowani są podatnicy składający deklaracje VAT miesięcznie jak i kwartalne. Mali i średni przedsiębiorcy, będący czynnymi podatnikami VAT są zobowiązani do przekazywania do właściwego urzędu skarbowego JPK-VAT od dnia 1 stycznia 2017 roku. Natomiast od stycznia 2018 roku obowiązek składania plików JPK-VAT będzie dotyczył każdego przedsiębiorcy - dużego, małego, średniego oraz mikro.

Inżynier projektujący instalacje o charakterze indywidualnym (specjalnie dla konkretnego zlecenia klienta), mające autorski charakter może zastosować obniżoną stawkę VAT w wysokości 8% właściwą dla praw autorskich. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 listopada 2017 r. sygn. 0114-KDIP1-1.4012.561.2017.1.DG.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach (Ustawa) zawiera proponowane rozwiązanie odnośnie walki z nieuczciwymi praktykami, których dopuszczają się przede wszystkim pracownicy sklepów budowlanych oraz stacji benzynowych. Praktyki te polegają na odpłatnej wymianie paragonów zostawionych przez klientów na faktury przedsiębiorcom lub spółkom. Pozwala to tym podmiotom na odliczenie VAT jak również na udokumentowanie kosztów w zakresie podatku dochodowego.

Finalny nabywca węglowy który zakupił węgiel zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie a następnie zmienił status na pośredniczący podmiot węglowy i odsprzedał ten sam węgiel innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu nie jest zobowiązany do zapłaty akcyzy z tytułu sprzedaży. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 kwietnia 2017 r. sygn. 2461-IBPP4.4513.21.2017.1.PK.

Taka konkluzja wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r. (III SA/Wa 1480/16). Sąd tym samym nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego zaprezentowanym w interpretacji indywidualnej, zgodnie z którym obowiązek taki ciąży na wspólnikach spółek dokonujących transakcji.

Sprzedaż kryptowalut typu Bitcoin lub Litecoin jest zwolniona z opodatkowania VAT. Dotyczy to zarówno sprzedaży kryptowalut uzyskanych w wyniku nabycia pierwotnego (wyszukanie odpowiedniego zapisu przy użyciu komputera o wysokiej mocy obliczeniowej) jak i nabycia wtórnego poprzez zakup.

Zużycie energii elektrycznej w procesie produkcyjnym przy wykorzystaniu urządzeń firmy zewnętrznej nie stanowi sprzedaży energii. Jeśli taka operacja została dokonana przez podmiot posiadający koncesję na obrót energią elektryczną to obowiązek akcyzowy powstaje w dniu zużycia energii. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 czerwca 2017 r. sygn. 0111-KDIB3-3.4013.21.2017.2.MK.

wtorek, 28 listopad 2017 09:46

Druga ustawa o innowacyjności

Prezydent podpisał tzw. drugą ustawę o innowacyjności. Przewiduje ona ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. 

Paliwo w formie gazu LNG lub CNG może być dostarczane finalnemu nabywcy z tego samego zbiornika z zastosowaniem różnych stawek akcyzy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 lipca 2017 r. sygn. 0114-KDIP1-2.4013.12.2017.1.SM.

W sytuacji zastosowania środka egzekucyjnego przerwany zostaje bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z tego powodu urzędnicy podatkowi intensyfikują swoje działania względem podatników, gdy zbliża się koniec roku.

Strona 1 z 33

Nasze marki

Nasze marki mobile