taking you further

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

INFOR.PL

RODO już obowiązuje. Samorządy, przedsiębiorcy mają wiele nowych obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja przetwarzania, aby spełniała wymagania RODO?

Więcej: http://samorzad.infor.pl/sektor/organizacja/rodo-2018/785154,Wymagania-fomalne-dotyczace-dokumentacji-przetwarzania-po-25-maja-2018-r.html

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty zmienionych druków CIT-TP i PIT-TP. Zmiany jakie mają zostać wprowadzone w nowych wzorach uproszczonych sprawozdań z zakresu cen transferowych polegają na rozszerzeniu zakresu informacji, jakich udzielać mają składający sprawozdania podatnicy.

Więcej info.: https://inforfk.pl/aktualnosci/410381,Zmiany-w-uproszczonych-sprawozdaniach-z-zakresu-cen-transferowych.html

piątek, 25 maj 2018 09:42

Nowy typ umowy cywilnoprawnej

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników reguluje zatrudnianie pomocników przy zbiorach. Wprowadza dla nich specjalny typ umowy cywilnoprawnej, która może zostać zawarta na maksymalnie 180 dni w ciągu roku. Rolnik, który zatrudnia pomocnika na podstawie takiej umowy, musi odprowadzić za niego zryczałtowane składki na ubezpieczenia wypadkowe, macierzyńskie, chorobowe oraz składkę zdrowotną. Nowy typ umów może ucywilizować zatrudnianie pracowników sezonowych, którzy bardzo często pracują na czarno. Więcej: https://inforfk.pl/aktualnosci/408982,Nowy-typ-umowy-cywilnoprawnej.html

czwartek, 17 maj 2018 13:59

Zmiany w opodatkowaniu firm od 2020 r.

Ministerstwo Finansów pracuje nad nową koncepcją opodatkowania, możliwe, że zmiany wejdą w życie w 2020 r. – zapowiedział we wtorek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceminister finansów Paweł Gruza. Według niego pokazanie uproszczenia w stawkach VAT to kwestia tygodni. Więcej info.: http://mojafirma.infor.pl/wiadomosci/782921,Zmiany-w-opodatkowaniu-firm-od-2020-r.html

Minister Finansów w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE uznaje, że brak zarejestrowania dostawcy towaru (lub usługodawcy) jako podatnika VAT czynnego w związku z realizacją procesu rejestracji, jako taki nie pozbawia nabywcy automatycznie towaru (lub usługi) prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ponadto zdaniem MF sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia podatku w niej wykazanego. Prawo do odliczenia przysługuje wówczas, gdy podatek naliczony w niej zawarty związany jest z faktycznie dokonanymi czynnościami opodatkowanymi. Więcej: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrot-podatku/779745,Odliczenie-VAT-naliczonego-faktura-od-dostawcy-niezarejestrowanego-jako-podatnik-VAT.html

W polityce rachunkowości jednostki nie zapisano wyraźnie, jaki dowód powinien być używany przy likwidacji pozostałych środków trwałych. W jednostce przyjęto zwyczajowo, że likwidacja środków trwałych jest dokumentowana dowodem LT – „Likwidacja środka trwałego”, a likwidacja wyposażenia – tylko protokołem faktycznej likwidacji. Czy taki sposób jest prawidłowy i można go przyjąć w polityce rachunkowości?

Więcej: http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/rachunkowosc-budzetowa/ewidencja/778164,Likwidacja-pozostalych-srodkow-trwalych-dokumentowanie.html

Z początkiem 2019 r. powinny wejść w życie polskie przepisy określające skutki VAT transferów bonów na towary lub usługi. Wynika to ze zmian w dyrektywie 2006/112/WE, które w 2016 r. wprowadziła dyrektywa voucherowa. Więcej: https://inforfk.pl/aktualnosci/401580,Zmiany-w-rozliczaniu-VAT-bonow-na-towary-lub-uslugi.html

Od 1 marca 2018 r. obowiązuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Nowe przepisy wymuszą na podmiotach, do których mają zastosowanie, zmianę organizacji pracy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego. Więcej info.: http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/777195,Jak-od-1-marca-2018-r-rozliczac-i-wynagradzac-prace-w-niedziele-w-praktyce.html

czwartek, 05 kwiecień 2018 08:55

Miejsce opodatkowania VAT-em usług pośrednictwa

Usługi pośrednictwa polegają na wykonywaniu czynności w imieniu i na rzecz innej osoby. Pośrednik działając za inny podmiot ma doprowadzić do zawarcia danej czynności (umowy głównej) na konto swojego mocodawcy. Podstawą jego działania jest zazwyczaj umowa zlecenia lub agencyjna. Świadczenia polegające na pośrednictwie podlegają podatkowi VAT. Sposób ustalania miejsca świadczenia (a więc kraju w którym należy rozliczyć VAT) zależy od statusu usługobiorcy oraz przedmiotu transakcji. Więcej info.: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/transakcje-zagraniczne/776303,Miejsce-opodatkowania-VATem-uslug-posrednictwa.html

poniedziałek, 26 marzec 2018 07:07

Likwidacja deklaracji VAT i nowa Ordynacja podatkowa

Pracujemy nad projektem, który doszczelni system podatku paliwowego - mówiła minister finansów Teresa Czerwińska podczas "Tweetupu" w Kancelarii Premiera. Zapowiedziała, że projekt ten pojawi się w "stosunkowo krótkim czasie". Więcej info.: https://inforfk.pl/aktualnosci/400120,Likwidacja-deklaracji-VAT-i-nowa-Ordynacja-podatkowa.html

Strona 1 z 3