Business consultants with a global perspective

Podatki • Prawo • Audyt • Outsourcing • Szkolenia

Dziennik Gazeta Prawna

czwartek, 18 styczeń 2018 10:06

Od lokali użytkowych trzeba zapłacić CIT

Lokale użytkowe nie wchodzą do zasobu mieszkaniowego, a więc zaliczki wpłacane przez ich właścicieli na rachunek wspólnoty są jej opodatkowanym przychodem – uznał NSA. Wspólnota mieszkaniowa uważała, że przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, są zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach był innego zdania. Wyjaśnił, że wszystkie pieniądze wpływające na konto wspólnoty są jej przychodami.

Do tej pory zgodnie z art. 25 par. 2 kodeksu karnego przekroczenie granic obrony koniecznej nie skutkowało ukaraniem tylko jeśli sprawca działał pod wpływem strachu lub wzburzenia, które były w dodatku usprawiedliwione okolicznościami zamachu. Natomiast gdy sposób obrony był niewspółmierny do zagrożenia, sąd mógł zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo nawet odstąpić od jej wymierzania.

Przepisy dotyczące oczywistych omyłek pisarskich i błędów rachunkowych można stosować również do poprawiania interpretacji indywidualnych – uznał NSA.

Sprawa dotyczyła spółki, która otrzymała interpretację w sprawie CIT. Po jej wydaniu dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zorientował się, że błędnie podał przepis; powołał się na art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, podczas gdy powinien był wskazać art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy o CIT. Wydał więc postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej.

W 2017 r. VAT nie odzyskało w terminie 2725 firm – wynika z odpowiedzi udzielonej 10 stycznia przez wiceszefa Krajowej Administracji Skarbowej Pawła Cybulskiego na pytanie poselskie.

Poseł twierdził, że coraz więcej przedsiębiorców zgłasza się do jego biura ze skargą na przedłużające się kontrole ze strony fiskusa. W niektórych przypadkach – jak argumentował – trwają one od początku 2017 r. i ciągle się nie zakończyły. Podał przykład hurtowni spożywczej z Nowego Targu, w której kontrola trwa od 2017 r. i nadal, mimo że jest już styczeń 2018 r., hurtownia nie odzyskała VAT. To przełożyło się na zwolnienia pracowników i utratę płynności finansowej – twierdził poseł.

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się nowe wykazy, które pomogą dowieść uczciwym podmiotom, że dochowały należytej staranności w VAT. W sobotę weszła w życie nowelizacja przepisów o podatku od towarów i usług, która daje nowe możliwości weryfi kowania podatników. Dotychczas można było sprawdzić jedynie, czy dany podmiot zarejestrował się do celów VAT.

Od dłuższego czasu większość aktywności prawodawcy w obszarze prawa podatkowego dotyczy zagadnień uszczelniania systemu podatkowego, ograniczania, a najlepiej eliminacji agresywnych optymalizacji prowadzonych na granicy prawa, jak również walki z przestępstwami skarbowymi. Chociaż formalnym twórcą przepisów jest parlament, to jednak nikt nie ma wątpliwości co do tego, że główni rozgrywający znajdują się w resorcie inansów.

czwartek, 21 grudzień 2017 12:40

Paragony na razie bez NIP, ale pomysł wróci

Ministerstwo Finansów wycofało się z propozycji, żeby paragony musiały mieć numer identyfikacji podatkowej, aby móc wymieniać je na faktury dające prawo do odliczenia VAT. Całkiem jednak z niej nie rezygnuje.

Kto zapłacił podatek nienależnie, bo za kogoś innego, może starać się o zwrot wyłącznie na drodze cywilnej, a nie na podstawie ordynacji podatkowej– orzekł NSA.

czwartek, 21 grudzień 2017 11:41

Po przedawnieniu nie da się odzyskać nadpłaty

Nawet korzystny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE nie pomoże temu, kto pięć lat wcześniej zapłacił nienależny podatek, a potem nie poszedł do sądu. 

Części zapowiadanych zmian nie udało się uchwalić do końca roku, a to oznacza, że w 2018 r. nie należy spodziewać się już więcej niekorzystnych rozwiązań w podatkach dochodowych. Te bowiem musiałyby zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw do końca listopada. Co innego zmiany na korzyść podatników. Nadal w konsultacjach jest jeszcze projekt zakładający podwyższenie limitu przychodów małego podatnika dla celów PIT i CIT (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) oraz możliwość jednorazowego rozliczania strat do 5 mln zł. Podobnie z projektami zakładającymi wprowadzenie kas fiskalnych online oraz przesyłanie sprawozdań finansowych w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Od Nowego Roku nie zacznie też jeszcze obowiązywać obniżenie stawki akcyzy dla najmniejszych browarów. W Sejmie utknął projekt, który zakłada, że działalność na niewielką skalę (do ok. 1000 zł) będzie można prowadzić bez jej rejestrowania i płacenia składek ZUS.

Strona 1 z 6