RB Magazine numer 40

W I kwartale 2018 r. pojawiło się wiele nowych projektów legislacyjnych, niezwykle istotnych z punktu widzenia pracodawców. Czekają nas m.in. zmiany w prawie zamówień publicznych oraz uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Zestawienie ustaw procedowanych w I kwartale 2018 r. w porównaniu do działań prowadzonych w ostatnim kwartale poprzedniego roku, wskazuje na spowolnienie.

Można się jednak spodziewać wkrótce jego przyspieszenia, co będzie się wiązało z wakacyjną przerwą w pracach parlamentu i koniecznością pilnego uchwalenia szeregu projektów legislacyjnych. Można odnieść niekiedy wrażenie, że prace te zmierzają w jakimś dziwnym kierunku, niekoniecznie na korzyść podatnika. Tak zadziało się w przypadku prac nad ustaleniem procedur kontrolowania przesłanek należytej staranności. W wyniku społecznych konsultacji wypracowano... wskazówki dla kontrolerów. W rezultacie kontrole na pewno będą wzmożone, a przedsiębiorcy nadal nie wiedzą jak mieliby zabezpieczyć swój interes, aby zadowolić Rząd i być należycie starannymi.

W tym numerze zwracamy uwagę na kilka innych problemów, które od lat wzbudzają gorące dyskusje. Jednym z nich jest dopuszczenie tzw. skargi pauliańskiej do postępowań podatkowych. W praktyce oznacza to, że nieruchomość lub działka z długami, otrzymana w darowiźnie czy zakupiona, może ulec egzekucji na rzecz długów, przy czym organ podatkowy ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami. Rzecznik Praw Obywatelskich uznał, że korzystanie przez fiskusa z instytucji skargi pauliańskiej, pochodzącej z prawa cywilnego, na zasadzie analogii w postępowaniach podatkowych, wobec braku jasnych regulacji w prawie daninowym, jest niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny oddalił jednak jego interwencję i uznał, że „kwestionowana regulacja nie narusza zasady zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa”. Zdaje się, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się większej liczby tak rewolucyjnych orzeczeń – o wszyskich ważnych zmianach piszemy na naszej stronie internetowej.

W tym miesiącu sporo się działo – znaleźliśmy się w dwóch najważniejszych rankingach – firm podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna i kancelarii prawniczych według Rzeczpospolitej. Aktywnie doradzaliśmy też naszym klientom podczas biznesowych śniadań w Krakowie i w Warszawie, gdzie poruszaliśmy gorącą tematykę cen transferowych i działań kontrolnych, skierowanych na uszczelnianie systemu podatkowego. Ceny transferowe – bieżące zmiany i przykłady przygotowania dokumentacji – to w bieżącym numerze nasz temat przewodni.

Miłej lektury
Katarzyna Kołbuś
Redaktor prowadząca

Spis treści

RB news

 • Spotkanie nad dachami Krakowa. Relacja z krakowskiego śniadania prawno-podatkowego
 • Warszawskie Śniadanie Podatkowe  
 • Zespół Russell Bedford w XII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych  
 • Ranking kancelarii prawniczych 2018 według Rzeczpospolitej  

Temat numeru

 • Brutto czy netto – ustalanie wartości transakcji dla potrzeb identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego   

Podatki

 • Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym
 • Country-by-Country Reporting    
 • OECD publikuje profile krajowe  w zakresie cen transferowych    
 • Sugar tax, czyli jak brytyjski rząd odchudza swój naród     12
 • Nowe zasady w zakresie podatku VAT w przypadku przekazania bonów na towary i usługi    
 • Rząd planuje ograniczać interpretacje podatkowe    
 • TK: skarga pauliańska możliwa również w sprawach podatkowych    
 • MF domaga się corocznej aktualizacji dokumentacji - co to oznacza w praktyce dla podatników    
 • Ustalanie progów dokumentacyjnych po stronie zagranicznego przedsiębiorcy wedle nowej interpretacji MF    

Rachunkowość

 • Inwestorzy kryptowalut nie muszą rozliczać PCC    

Media

 • Forbes: Przedsiębiorca może dostać 10 mln zł kary za „pozorne procedury antykorupcyjne”    
 • Forbes: Nowa forma oszczędności emerytalnych z karą za rozwód    

Prawo

 • Przedsiębiorstwo jako szczególnego rodzaju rzecz w obrocie prawnym, nawet w przypadku dziedziczenia    
 • Interwencja uboczna wspólnika lub akcjonariusza – samoistna czy też nie?   
 • Wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy    
 • Cena wykupu akcji w procedurze squeeze out powinna być rozstrzygana przez sąd siedziby spółki    
 • Udzielenie absolutorium a odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki    
 • NSA oceni legalność podsłuchów    

Poprzednie wydania

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Podatki zagraniczne: łatanie budżetu podwyżką podatków – tak to się robi w Rosji - Russell Bedford https://t.co/JAnmw9XYFf
15hreply
RB__Poland Vacatio legis tzw. Piątki dla zwierząt ma zostać wydłużone - Russell Bedford https://t.co/nOzI82thiV
RB__Poland Zarząd przymusowy jako zabezpieczenie majątkowe - narzędzie do przejmowania firm czy realna pomoc dla przedsiębiors… https://t.co/qbPT29C5yP
RB__Poland Nieskładanie sprawozdań może się skończyć nawet likwidacją spółki – postępowanie przymuszające z KRS - Russell Bedf… https://t.co/Wydi2GhcZE