poniedziałek, 27 wrzesień 2021 07:31

Zmiana progu wartości przedmiotu sporu dla sądów okręgowych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma zmienić próg kwotowy wartości przedmiotu sporu. Wynika to z dążenia do urealnienia stawek.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest na etapie konsultacji publicznych. Jedna ze zmian może zmniejszyć liczbę postępowań ze względu na to, że z 76 tys. zł do 150 podnosi wartość przedmiotu sporu, od której może być podjęte postępowanie. Projekt uzasadnia to między innymi wzrostem PKB i przeciętnego wynagrodzenia. Czytamy w nim, że „dotychczasowy próg wartość przedmiotu sporu decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego obowiązuje od 5 lutego 2005 r., zatem ponad 16 lat. W międzyczasie Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a wszelkie współczynniki gospodarcze, w tym wartość PKB oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, istotnie wzrosła. Na przestrzeni tych kilkunastu lat zachodziły też naturalne procesy inflacyjne, które w sposób stanowczy przełożyły się na ceny dóbr i usług, co sprawiło, że dotychczas ustalony próg właściwości rzeczowej stracił na aktualności”.

Inne zmiany zaplanowane w nowelizacji są raczej kosmetyczne i dotyczą składania zażaleń, wykluczenia sędziego i doprecyzowują zasady, które pozwalają na przeprowadzenie posiedzenia niejawnego. I tak nie będzie można odwołać sędziego niebędącego członkiem składu orzekającego, a pouczenie nie może być okolicznością uzasadniającą odwołanie sędziego.

Co do posiedzenia niejawnego, to wprowadzono art. 148[1] par. 1, zgodnie z którym „sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna - mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych - że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne”. Ma to dotyczyć sytuacji, kiedy materiał dowodowy jest już wystarczający do rozstrzygnięcia sprawy, a sporu nie udało się rozwiązać w sposób ugodowy.

W zakresie zażaleń doprecyzowano jaki sąd ma je rozpoznać w przypadku gdy przepis szczególny tego nie rozstrzyga. Ma to być mianowicie z automatu sąd drugiej instancji.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wyrok TSUE: świadczenia rodzinne obywateli UE mają spełniać przesłankę równościową - Russell Bedford https://t.co/NDEQDrZ3Zz
RB__Poland Wynagrodzenie członków zarządu sp. z o.o. za 2021 r. wypłacone w 2022 r. – opodatkowane na zasadach 2022 r., ale be… https://t.co/2G5yaPvVgw
RB__Poland Polskie przepisy dotyczące poboru danych przez służby niezgodne z Konstytucją i prawem unijnym - Russell Bedford https://t.co/kSlpwUgdeR
RB__Poland Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych - Russell Bedford https://t.co/npuP4rVw4O