poniedziałek, 27 wrzesień 2021 07:31

Zmiana progu wartości przedmiotu sporu dla sądów okręgowych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma zmienić próg kwotowy wartości przedmiotu sporu. Wynika to z dążenia do urealnienia stawek.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest na etapie konsultacji publicznych. Jedna ze zmian może zmniejszyć liczbę postępowań ze względu na to, że z 76 tys. zł do 150 podnosi wartość przedmiotu sporu, od której może być podjęte postępowanie. Projekt uzasadnia to między innymi wzrostem PKB i przeciętnego wynagrodzenia. Czytamy w nim, że „dotychczasowy próg wartość przedmiotu sporu decydującej o właściwości rzeczowej sądu okręgowego obowiązuje od 5 lutego 2005 r., zatem ponad 16 lat. W międzyczasie Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, a wszelkie współczynniki gospodarcze, w tym wartość PKB oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, istotnie wzrosła. Na przestrzeni tych kilkunastu lat zachodziły też naturalne procesy inflacyjne, które w sposób stanowczy przełożyły się na ceny dóbr i usług, co sprawiło, że dotychczas ustalony próg właściwości rzeczowej stracił na aktualności”.

Inne zmiany zaplanowane w nowelizacji są raczej kosmetyczne i dotyczą składania zażaleń, wykluczenia sędziego i doprecyzowują zasady, które pozwalają na przeprowadzenie posiedzenia niejawnego. I tak nie będzie można odwołać sędziego niebędącego członkiem składu orzekającego, a pouczenie nie może być okolicznością uzasadniającą odwołanie sędziego.

Co do posiedzenia niejawnego, to wprowadzono art. 148[1] par. 1, zgodnie z którym „sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna - mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych - że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne”. Ma to dotyczyć sytuacji, kiedy materiał dowodowy jest już wystarczający do rozstrzygnięcia sprawy, a sporu nie udało się rozwiązać w sposób ugodowy.

W zakresie zażaleń doprecyzowano jaki sąd ma je rozpoznać w przypadku gdy przepis szczególny tego nie rozstrzyga. Ma to być mianowicie z automatu sąd drugiej instancji.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs