wtorek, 25 maj 2021 13:13

Rządowy projekt dotyczący pracy zdalnej w trakcie opiniowania

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 19 maja br. skierował do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt ustawy wprowadzający pracę zdalną do Kodeksu pracy. Jest to projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przyjęcie projektu umożliwiłoby kontynuowanie wykonywania przez pracowników pracy zdalnej, nawet po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu epidemii COVID-19.

Obecnie praca zdalna wykonywana na podstawie spec ustawy COVID-19

Wykonywanie pracy zdalnej zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania COVID-19. Dzięki temu pracodawcy mają możliwość polecania pracy zdalnej w tej szczególnej sytuacji, jaką jest pandemia. Pracę zdalną wprowadziła do systemu prawnego spec ustawa COVID-19. Dotychczasowe regulacje nakładają umożliwiają wprowadzenie pracy zdalnej tylko przez okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz przez okres 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Istotne rozwiązania ujęte w projekcie

Projekt ustawy przewiduje kilka istotnych rozwiązań, które precyzyjnie określą warunki wykonywania i ustalania pracy zdalnej.

  1. Wprowadza definicję pracy zdalnej.

Nowe znaczenie terminu zakłada, że praca zdalna to praca polegająca na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  1. Praca zdalna ustalana podczas zawierania umowy o pracę lub po jej podpisaniu

Nowy rządowy projekt zakłada, że taki rodzaj pracy będzie mógł być ustalany nie tylko przy zawieraniu umowy o pracę. Będzie to również możliwe w trakcie zatrudnienia. Według projektu z taka inicjatywą będzie mógł wyjść zarówno pracodawca jak i pracownik.  

  1. W szczególnych przypadkach pracodawca wyda polecenie pracy zdalnej

Do szczególnych przypadków zalicza się chociażby okres obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz okres 3 miesięcy po ich odwołaniu. Oprócz tego pracodawca będzie mógł wydać polecenie pracy zdalnej, jeśli z przyczyn od niego niezależnych nie będzie możliwe zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W wyżej wymienionych sytuacjach pracownik będzie zobligowany, aby przesłać oświadczenie potwierdzające posiadanie warunków lokalowych i technicznych umożliwiających wykonywanie pracy w takiej formie.

  1. Zasady pracy zdalnej określone w porozumieniu lub regulaminie

Projekt ustawy dąży do uregulowaniu obowiązku określania zasad wykonywania pracy zdalnej przede wszystkim w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową. Jeżeli natomiast nie zostanie zawarte takie porozumienie, to pracodawca powinien określić zasady pracy zdalnej w ustalonym przez siebie regulaminie.

  1. Praca zdalna na wniosek pracownika

Projekt ustawy dopuszcza możliwość wykonywania pracy w takiej formie także na wniosek pracownika, nawet jeśli nie zostało zawarte wspomniane wyżej porozumienie lub regulamin.

  1. Wycofanie się z pracy zdalnej w przeciągu 3 miesięcy

W rządowym projekcie znalazł się zapis wprowadzający możliwość wiążącego wycofania się z pracy zdalnej przez pracodawcę lub pracownika. Taka decyzja musiałaby zostać podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy w trybie zdalnym.

  1. Obowiązki pracodawcy względem pracownika na pracy zdalnej

Do obowiązków pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną, należałoby między innymi dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi służących do wykonywania pracy zdalnej. Oprócz tego, byłby zobligowany, aby pokryć koszty bezpośrednio związane z pracą zdalną. Pracodawca musiałby również zawrzeć porozumienie w zakresie wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi i materiałów w pracy zdalnej.

  1. Zakaz dyskryminacji pracownika pracującego zdalnie

Projekt ma na celu ustanowieniu zakazu dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną.

9. Pracownik ma prawo przebywać na terenie zakładu pracy

Z punktu widzenia rządu istotne jest również zagwarantowanie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną prawa do przebywania na terenie zakładu pracy. Miałoby się to odbywać na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Krajowy System e-Faktur – planowane zmiany dotyczące uprawnionych podmiotów - Russell Bedford https://t.co/aADFLivWTJ
RB__Poland Stawka VAT przy refakturowaniu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu na leasingobiorcę - Russell Bedford https://t.co/427FLNijsR