środa, 03 czerwiec 2020 20:47

Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe

freepik.com freepik.com

W rządowym projekcie Tarczy 4.0. wprowadzono zmiany kodeksu postępowania karnego w przedmiocie aresztowania tymczasowego. Zaproponowane rozwiązania stanowią naruszenie podstawowych gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, które przysługuje podejrzanemu bądź oskarżanemu.

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. Tarcza 4.0), który wpłynął do Sejmu w dniu 22 maja 2020 roku, wprowadza zmiany dotyczące Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Dotyczą one w szczególności przeprowadzania posiedzenia sądu w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania, które zgodnie z nowymi przepisami odbywałoby się za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu na odległość, z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku (dodanie § 10 w art. 100 k.p.k.), co w konsekwencji powoduje, że można odstąpić od przymusowego doprowadzenia do sądu podejrzanego i jego bezpośredniego (na sali rozpraw) przesłuchania przez sąd. Osobę reprezentującą stronę w sposób przedstawiony powyżej uznaje się, za „obecną przy ogłoszeniu postanowienia”.

Prawo dane sądowi do uniemożliwienia obrońcy kontaktu z oskarżonym w trakcie odbywającego się posiedzenia jest propozycją nie do zaakceptowania

Kolejną zmianą, którą projektodawca proponuje, jest to, że w posiedzeniu w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, w przypadku zastosowania możliwości prowadzenia postępowania za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu na odległość, z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku, w miejscu przebywania podejrzanego bierze udział referendarz sądowy lub asystent sędziego zatrudniony w sądzie, w którego okręgu przebywa podejrzany lub funkcjonariusz służby więziennej, jeżeli podejrzany przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

Obrońca może brać udział w posiedzeniu przeprowadzonym w ww. sposób w miejscu przebywania oskarżonego, chyba że obrońca stawi się w tym celu w sądzie lub sąd zobowiąże go do udziału w posiedzeniu w budynku sądu z uwagi na konieczność uchylenia ryzyka nierozstrzygnięcia wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego.

W wypadku, gdy obrońca bierze udział w posiedzeniu przebywając w innym miejscu niż oskarżony, sąd – na wniosek oskarżonego lub obrońcy – może zarządzić przerwę na czas oznaczony i zezwolić na telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym, chyba że uwzględnienie wniosku może zakłócić prawidłowy przebieg posiedzenia lub stwarza ryzyko nierozstrzygnięcia wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego.

Prawo dane sądowi do uniemożliwienia obrońcy kontaktu z oskarżonym w trakcie odbywającego się posiedzenia jest propozycją nie do zaakceptowania.

Ponadto istotne jest, że obrońca będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu wspólnie z podejrzanym/oskarżonym w posiedzeniu zdalnym, tylko w przypadku kiedy sąd nie zobowiąże go do stawiennictwa w sądzie i do prowadzenia obrony jedynie w sposób „zdalny”, a podejrzany oskarżony uczestniczy w posiedzeniu w towarzystwie wyłącznie referendarza sądowego bądź asystenta sądowego. Powoduje to, że w momencie kiedy sąd będzie decydował o wolności podejrzanego/oskarżonego jego obrona oraz możliwość konsultacji z obrońcą będzie zależała od indywidualnej oceny sędziego, co w demokratycznym i praworządnym państwie nie powinno mieć miejsca.

Na marginesie podkreślić należy, że kwestią opiniowania zmian w kodeksie postępowania karnego w zakresie posiedzeń w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania zajmować się będzie wyłącznie komisja finansów.

Autor: Sylwia Jaszczuk, adwokat, współpracownik Russell Bedford Poland

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v