wtorek, 19 czerwiec 2018 19:06

Czy działalność prowadzona za pośrednictwem cypryjskiej spółki oznacza, iż stanowi ona zakład przedsiębiorcy na Cyprze?

Podobne pytanie zostało zadane Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie przez przedsiębiorcę zamierzającego prowadzić działalność poprzez spółkę osobową z siedzibą na Cyprze. Chciał on dowiedzieć się czy przy wyżej wskazanej strukturze transparentna podatkowo spółka z siedzibą na Cyprze traktowana będzie jako zakład przedsiębiorcy w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.(Dz.U. z 2012 r., poz. 1383, dalej: UPO).

 

Zdaniem wnioskodawcy prowadzona przez przedsiębiorcę spółka osobowa z siedzibą na Cyprze będzie stanowiła jego zakład. Wynika to z tego, że posiadane tam biuro spółki należy uznać za placówkę wykazującą cechy stałości. Kolejnym z argumentów jest również fakt prowadzenia za pośrednictwem tego biura działalności przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

Powyższe wnioskowanie należy uznać za poprawne. Zgodne jest ono bowiem z  postanowieniami art. 5 ust. 1 - 2 UPO. Stanowią one, że określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa i obejmuje ono w szczególności:

a) miejsce zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) zakład fabryczny,

e) warsztat oraz

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych,

g) plac budowy lub budowę, montaż lub instalację albo działalność nadzorczą związaną z nimi, jeżeli taki plac, projekt lub działalność trwa dłużej niż 12 miesięcy.

Przedsiębiorstwo zostało natomiast zdefiniowane w art. 3 ust. 1 lit. f UPO. Zgodnie z tą regulacją określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie oraz przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie.

Konsekwencją powyższego będzie opodatkowanie dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę z prowadzonej przez niego, za pośrednictwem cypryjskiej spółki, działalności na Cyprze, co znajduje potwierdzenie w art. 7 ust. 1 UPO.

Organ podatkowy przychylił się do powyższej argumentacji czemu dał wyraz w interpretacji z dnia 7 grudnia 2012 r. o nr IPPB1/415-1255/12-2/IF.

Reasumując należy stwierdzić, iż wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna prawa podatkowego potwierdza silną pozycję Cypru wśród krajów przyjaznych podatkowo dla przedsiębiorców.

Michał Drozdyk

Starszy konsultant podatkowy w kancelarii

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC
RB__Poland Podatki zagraniczne: Inwestowanie w Rumunii – kwestie podatkowe - Russell Bedford https://t.co/pXOItnObtI